Podrška CXM/CRM strategiji

Upravljanje korisničkim iskustvom te odnosom sa kupcima (CXM/CRM) poslovne su strategije koje u središte stavljaju lični pristup korisniku kao pojedincu.

Svakim danom smo sve više svesni da se prodaja ne temelji samo na odnosu između ponuđača i korisnika, već se temelji na građenju tog odnosa. Kvalitetan odnos doprinosi dugoročnoj vernosti proizvođaču kao i njegovim robnim markama, a zadovoljni korisnici su izvor pozitivnih informacija koje donose nove korisnike.

Za kvalitetno građenje i upravljanje odnosima, potrebno je pratiti i analizirati korisnike u svim fazama procesa kupovine. Potrebno je omogućiti im pravu informaciju pre same kupovine, dopustiti im da kupovinu obave na korektan i ljubazan način, a da u post-prodajnoj fazi imaju mogućnost davanja povratne informacije ili dobijanja rešenja za moguće izazove.

Precizno beleženje i analiza povratnih informacija od strane kupaca kompanijama omogućava prilagođavanje i dodatno približavanje svoje ponude krajnjim korisnicima. Praćenje i upravljanje odnosima s korisnicima ključno je za uspešno poslovanje modernih kompanija, ali može biti povezano s visokim ulaganjima u najnoviju tehnologiju i osposobljavanjem kvalitetnog kadra, što su osnove za efikasno postizanje postavljenih ciljeva CRM/CXM strategije.

Podrška CXM/CRM strategiji

Rešenje, koje nudi kvalitet rada i ujedno omogućava manje troškove, je najam eksternog kontakt centra Echo. Kod izvođenja usluge koristimo namenski hardver i programsku opremu, koji nam obezbeđuju da budemo efikasna, centralizovana tačka komunikacije između kompanije naših klijenata i njihovih kupaca, putem svih kanala komunikacije koje upotrebljava moderan potrošač.

Svaki kontakt korisnika prema klijentu se pažljivo zabeleži, a sadržajni deo postavlja temelje za dalju CXM/CRM analizu. Rezultati analize podataka mogu se upotrebiti za donošenje strateških odluka, u marketinškim kampanjama ili za jednostavniji rad sa korisnicima. Zbog užurbanog načina života i stalnog nedostatka vremena, korisnici sve više cene efikasno rešenje njihovih upita uz odazivni, lični i ljubazni pristup.

„Način na koji prikupljaš informacije, upravljaš njima
i kako ih koristiš, odlučuje hoćeš li pobediti ili izgubiti.“
– Bill Gates