Podpora CXM/CRM strategiji

Upravljanje uporabniške izkušnje ter odnosov strank (CXM/CRM) sta poslovni strategiji, ki v ospredje postavljata osebni odnos do stranke kot posameznika.

Podjetja se vse bolj zavedamo, da trženje ne temelji več zgolj na stiku med ponudnikom in povpraševalcem, ampak na gradnji in negovanju njunega medsebojnega odnosa. Kakovosten odnos prinaša dolgoročno zvestobo podjetju in blagovni znamki, zadovoljne stranke pa so vir pozitivnih informacij, ki lahko pritegnejo nove potrošnike.

Za uspešno upravljanje ter grajenje odnosov mora podjetje v vseh nakupnih fazah svoje potrošnike nenehno spremljati in analizirati. Omogočiti jim mora, da so pred odločitvijo kar najbolje obveščeni o izdelku ali storitvi, da nakup lahko opravijo na njim prijazen način in da v poprodajni fazi lahko podajo povratno informacijo ali rešijo morebitna odprta vprašanja.

Natančno beleženje in analiza odzivov kupca podjetju omogočata, da ponudbo prilagaja željam in potrebam strank ter se še bolj približa svojim uporabnikom. Spremljanje in upravljanje uporabniške izkušnje oziroma odnosov s strankami je torej ključno za uspešno poslovanje sodobnih podjetij, vendar je lahko povezano z obsežnimi vlaganji v najsodobnejšo opremo in primeren kader, ki sta pogoja za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev CXM/CRM strategije.

Podpora CRX/CRM strategiji

Rešitev, ki zagotavlja tako kakovost kot cenovno učinkovitost, je najem zunanjega kontaktnega centra Odmev. Pri svojem delu uporabljamo namensko strojno in programsko opremo, ki omogoča tudi delo v internetnem okolju in z mobilno telefonijo. Smo točka, kjer poteka centralizirana komunikacija med stranko in podjetjem po vseh komunikacijskih kanalih, ki jih uporablja novodobni potrošnik.

Vsak stik stranke s podjetjem podrobno zabeležimo, saj vsebinski del poročila postavlja temelje za nadaljnjo CXM/CRM analizo. Rezultati analize podatkov se lahko uporabijo za strateške odločitve podjetja, pri marketinških kampanjah ali preprosto za olajšano in bolj tekoče delo s strankami. Slednjim zaradi hitrega načina življenja in stalnega pomanjkanja časa veliko pomeni hitra, natančna in prijazna obravnava.

“Kako pridobivaš informacije, kako upravljaš z njimi
in kako jih uporabljaš, odloča o tem, ali zmagaš ali izgubiš.”
– Bill Gates