Cilji in poslanstvo

“Naj vaš cilj ne bo le zadostiti pričakovanjem
kupcev – presezite jih. Zadovoljne stranke so
ključ do svetle prihodnosti.«
– Warren Buffett”

Z doslednostjo in korektnim odnosom želimo naše storitve naročnikom približati kot kakovostno, cenovno učinkovito alternativo lastnemu kontaktnemu centru. Pri svojem delu sledimo dvema poglavitnima ciljema:

1. Višji nivo komunikacije, kot jo lahko na smiseln način zagotovi naročnik z lastnimi sredstvi.

Cilj dosegamo s skrbno izbiro sodelavcev, pogostimi internimi in zunanjimi izobraževanji, nadzorom kakovosti dela ter sistemom nagrajevanja ob delovnih uspehih. Naši svetovalci se za razliko od naročnikovih zaposlenih posvečajo samo kontaktom s strankami, zato jim lahko namenijo več pozornosti.

2. Nižji stroški za naročnika v primerjavi z vzdrževanjem lastnega kontaktnega centra.

Cilj dosegamo tako, da ekipo svetovalcev namenimo več naročnikom hkrati – stroški poslovnih prostorov, amortizacije opreme, izobraževanj in, najpomembneje, čas neaktivnosti svetovalcev se zato delijo med več naročnikov. Za posameznega naročnika to v primerjavi z vzdrževanjem lastnega kontaktnega centra pomeni od 30 do 80 % nižje stroške (odvisno od števila kontaktov).