Prednosti najema

Najem zunanjega kontaktnega centra je v svetu že vrsto let znana in priljubljena celovita rešitev komuniciranja s strankami. Temu botrujejo predvsem naslednja dejstva:

Cenovna učinkovitost

Svetovalci so polno izkoriščeni, stroški kadrovanja, izobraževanj, vodenja, poslovnih prostorov, strojne in programske opreme se delijo, kar pomeni bistveno nižjo ceno na posamezni kontakt.

Visoka strokovnost

Izkušeni in skrbno izbrani, redno zaposleni svetovalci opravljajo delo pod nadzorom vodij skupin. Visoko strokovnost dosegajo tudi z uporabo baz znanja, stalnimi izobraževanji, merjenjem učinkovitosti in statističnimi pregledi.

Večja pokritost

Omogočamo pokritost 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto, ne glede na delovni čas in proste dneve naročnika.

Prihranek časa

Načrtovanje, vodenje in vzdrževanje lastnega kontaktnega centra je zahtevno in pogosto zamudno delo. Z najemom naročnik pridobi dragocen čas za svojo osnovno dejavnost in razbremeni zaposlene, ki se lahko posvetijo svojim primarnim zadolžitvam.

Pregled nad kontakti

Uporaba namenske opreme z lastnimi programskimi rešitvami za natančno beleženje klicev, sledenje zahtevkom, snemanje pogovorov in izdelavo statističnih poročil, naročniku omogoča popoln pregled nad poslovno komunikacijo s strankami.

Prednosti najema