Vreme pripremljenosti

Vreme i opseg komunikacije s krajnjim korisnicima izvodimo prema potrebi i želji klijenta, koji može za vreme pripremljenosti odabrati bilo koju kombinaciju sati i dana u nedelji. Pozive možemo preuzeti:

Uvek

Za klijenta, njegove korisnike i partnere, stojimo na raspolaganju 24 sata na dan, svih dana u nedelji.

Van radnog vremena

Nastavljamo sa obavljanjem posla nakon završetka radnog vremena klijenta, kao i za vreme vikenda i praznika.

U redovno radno vreme klijenta

Savetnici mogu primati pozive samo tokom radnog vremena klijenta.

Prilikom povećanog broja kontakata

U slučaju kada broj kontakata prekorači kapacitet na strani klijenta, preuzimamo višak istih i time obezbeđujemo adekvatan odaziv na svaki upit.

Po dogovoru

Možemo se lako prilagoditi i klijentima kojima eksterna pomoć treba samo povremeno, u izuzetnim prilikama ili u posebnim terminima.

Vreme pripremljenosti
Vreme pripremljenosti