Vrijeme pripremljenosti

Vrijeme i opseg komunikacije s krajnjim korisnicima izvodimo prema potrebi i želji naručitelja, koji može za vrijeme pripremljenosti odabrati bilo koju kombinaciju sati i dana u tjednu. Pozive možemo preuzeti:

Uvijek

Za naručitelja, njegove korisnike i partnere, stojimo na raspolaganju 24 sata na dan, sve dane u tjednu.

Izvan radnog vremena

Nastavljamo s obavljanjem posla kad radno vrijeme zaposlenih kod naručitelja završi, kao i za vrijeme vikenda i praznika.

U redovno radno vrijeme naručitelja

Savjetnici mogu zaprimati pozive samo unutar radnog vremena naručitelja.

Prilikom povećanog broja kontakata

U slučaju kad broj kontakata prekorači kapacitet na strani naručitelja, preuzimamo višak istih i time osiguravamo adekvatan odaziv na svaki upit.

Po dogovoru

Možemo se lako prilagoditi i naručiteljima kojima vanjska pomoć treba samo povremeno, u izuzetnim prilikama ili u posebnim terminima.

Vrijeme pripremljenosti
Vrijeme pripremljenosti