Komunikacijski kanali

“Kupac će možda zaboraviti što ste
mu točno rekli, ali zauvijek će pamtiti
osjećaje koje ste mu pružili.”