Izjava o zaštiti ličnih podataka sadrži informacije o prikupljanju ličnih podataka na ovoj internet stranici i informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka prikupljenih na ovaj način. Rukovalac ličnim podacima, prikupljenim putem ove internet stranice, je kompanija Echo centar d.o.o. (u nastavku »rukovalac«). Rukovalac ima pravo da Izjavu o zaštiti ličnih podataka po potrebi dopunjuje i/ili menja, u skladu s tehničkim inovacijama i zakonodavstvom.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Obrada znači svako prikupljanje, beleženje, uređivanje, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje, upotrebu, uključujući prenos, pretraživanje, blokiranje ili brisanje, bilo isto sprovedeno automatski ili ne.

Rukovalac ličnim podacima sme u skladu s važećim zakonodavstvom da obrađuje lične podatke, ako je osoba na koju se podaci odnose dala svoju nedvosmislenu saglasnost. Saglasnost pojedinca znači svako ponašanje korisnika, koji unosom podataka u kontakt obrazac i izvršenjem slanja podataka potvrdi, da je upoznat i saglasan s Izjavom o zaštiti ličnih podataka.

Podaci koje prikupljamo su sledeći:

  • ime (obavezan podatak)
  • elektronska pošta (obavezan podatak)
  • telefonski broj (obavezan podatak)

Svrha obrade ličnih podataka

Podatke koji su dobijeni dobrovoljno od strane pojedinca koristimo u svrhu primanja i obrade vaših upita i pitanja, pripreme ponude i uspostavljanja kontakta, pri čemu rukovalac upotrebljava komunikacijski kanal po izboru pojedinca (telefon i/ili elektronska pošta).

Prilikom posete ovoj internet stranici neki se podaci prikupljaju bez aktivnog posredovanja pojedinca, tačnije datum i vreme poseta internet stranici, kretanje po internet stranici i informacije o pretraživaču pojedinca. Informacije koje se na taj način prikupljaju, mogu uključiti i IP adresu pojedinca, kao i druge informacije, prikupljene putem internet dnevnika, kolačića ili drugih sredstava. Podatke prikupljene bez aktivnog posredovanja pojedinca upotrebljavamo s namenom analize poseta naše internet stranice kao i pružanja jednostavnijih usluga korisniku.

Osiguravanje prava pojedinaca

Pojedincu se na njegov zahtev omogućuje pregled, prenos, promena, ograničenje korišćenja i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega.

Pojedinac može datu saglasnost u bilo kom trenutku otkazati pisanim dopisom naslovljenim na Echo centar d.o.o., Vladimira Popovića 38-40, GTC 19 Avenue poslovna zgrada, 11070 Novi Beograd, Srbija, s napomenom »za DPO«, ili elektronskom poštom na elektronsku adresu dpo@echo.rs.

Ukoliko pojedinac smatra da se njegovi lični podaci obrađuju suprotno važećim propisima koji regulišu područje zaštite ličnih podataka, može podneti žalbu/pritužbu nadzornom telu.

Rok čuvanja

Lične podatke čuvamo onoliko dugo, koliko je potrebno da bismo ostvarili svrhu za koju su prikupljeni. Po završetku svrhe obrade, rukovalac osigurava da će se lični podaci izbrisati ili da će pristup prikupljenim ličnim podacima biti onemogućen ili da će ti podaci biti anonimni u skladu s obavezujućim propisima.

Službenik za zaštitu ličnih podataka

Službenik za zaštitu ličnih podataka je osoba, koja rukovaocu ličnih podataka nezavisno pomaže i savetuje ga pri osiguravanju usklađenosti obrade ličnih podataka s važećim zakonodavstvom. Za pitanja i dodatne informacije o poverljivosti podataka, načinu prikupljanja i korišćenju/upotrebi podataka, pojedinci se mogu obratiti u pisanom obliku naslovljenom na Echo centar d.o.o., Vladimira Popovića 38-40, GTC 19 Avenue poslovna zgrada, 11070 Novi Beograd, Srbija, s napomenom »za DPO-a«, ili putem elektronske pošte na elektronsku adresu dpo@echocentar.rs.