Izjava o zaštiti osobnih podataka sadrži informacije o prikupljanju osobnih podataka na ovoj internet stranici i informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka prikupljenih na ovaj način. Voditelj osobnih podataka prikupljenih putem ove internet stranice je tvrtka ECHO CENTAR d.o.o. (u nastavku »voditelj«). Voditelj ima pravo da izjavu o zaštiti osobnih podataka po potrebi dopunjuje i/ili mijenja, u skladu s tehničkim inovacijama i zakonodavstvom.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Obrada znači svako prikupljanje, bilježenje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje, uporabu, uključujući prijenos, pretraživanje, blokiranje ili brisanje, bilo isto provedeno automatiziranim putem ili ne.

Voditelj osobnih podataka smije u skladu s važećim zakonodavstvom obrađivati osobne podatke, ako je osoba na koju se podaci odnose dala svoju nedvosmislenu suglasnost. Suglasnost pojedinca znači svako ponašanje korisnika, koji unosom podataka u kontaktni obrazac i izvršenjem slanja podataka potvrdi, da je upoznat i suglasan s Izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Podaci koje prikupljamo su sljedeći:
• ime (obavezan podatak)
• elektronička pošta (obavezan podatak)
• telefonski broj (neobavezan podatak)

Svrha obrade osobnih podataka

Podatke koji su dobiveni dobrovoljno od strane pojedinca koristimo u svrhu zaprimanja i obrade vaših upita i pitanja, pripreme ponude i uspostavljanja kontakta, pri čemu voditelj upotrebljava komunikacijski kanal po izboru pojedinca (telefon i/ili elektronička pošta).

Prilikom posjete ovoj internet stranici neki se podatci prikupljaju bez aktivnog posredovanja pojedinca, točnije datum i vrijeme posjeta internet stranici, kretanje po internet stranici i informacije o pretraživaču pojedinca. Informacije koje se na taj način prikupljaju, mogu uključiti i IP adresu pojedinca, kao i druge informacije, prikupljene putem internet dnevnika, kolačića ili drugih sredstava. Podatke prikupljene bez aktivnog posredovanja pojedinca upotrebljavamo s namjenom analize posjeta naše internet stranice te pružanja jednostavnijih usluga korisniku.

Osiguravanje prava pojedinaca

Pojedincu se na njegov zahtjev omogućuje pregled, prijenos, promjena, ograničenje korištenja i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pojedinac može danu suglasnost u bilo kojem trenutku otkazati pismenim dopisom naslovljenim na ECHO CENTAR d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, s napomenom »za DPO«, ili elektroničkom poštom na elektroničku adresu dpo@echocentar.hr.

Ukoliko pojedinac smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno važećim propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka, može podnijeti žalbu/pritužbu nadzornom tijelu.

Rok pohrane

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo, koliko je potrebno da bismo ostvarili svrhu za koju su prikupljeni. Po završetku svrhe obrade, voditelj osigurava da će se osobni podaci izbrisati ili da će pristup prikupljenim osobnim podacima biti onemogućen ili da će ti podaci biti anonimni sukladno obvezujućim propisima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba, koja voditelju osobnih podataka neovisno pomaže i savjetuje ga pri osiguravanju usklađenosti obrade osobnih podataka s važećim zakonodavstvom. Za pitanja i dodatne informacije o povjerljivosti podataka, načinu prikupljanja i korištenju/upotrebi podataka, pojedinci se mogu obratiti u pisanom obliku naslovljenom na ECHO CENTAR d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, s napomenom »za DPO-a«, ili putem elektroničke pošte na elektroničku adresu dpo@echocentar.hr.